Mercator Spletna trgovina

V maloprodajnih enotah M Tehnika smo uvedli novo obprodajno storitev za naše kupce - Podaljšano jamstvo DIY. Podaljšano jamstvo DIY je podaljšanje osnovne garancije za artikle blagovnih skupin električno ročno orodje ter motorno in električno vrtno orodje. Osnovno garancijo na ta način lahko podaljšamo opcijsko na skupno dobo tri leta ali pet let.

Podaljšano jamstvo DIY prične teči z dnevom prenehanja osnovne garancije izdelka, vso škodo nastalo iz delovanja aparata po temu obdobju pa krije zavarovalnica Allinaz, mednarodno podjetje, ki je naš poslovni partner pri tej storitvi.

Z nakupom tega zavarovanja ima posamezna naprava krite stroške servisa v času njegovega trajanja poleg tega pa ob uveljavljanju škodnega primera ni potrebno plačevati lastnega deleža kar naredi storitev še konkurenčnejšo.


Nazaj